HKScan on jatkanut eläinten hyvinvoinnin systemaattista kehitystyötä. Viime vuonna ulkopuoliset eläinten käyttäytymisasiantuntijat auditoivat HKScan-konsernin teurastamoita, jonka lisäksi HKScan on järjestänyt henkilöstölleen eläinten käsittelyyn liittyvää koulutusta ja tehnyt eläinten hyvinvointiin vaikuttavia muutoksia teurastamolinjoihin.


 
Eläinten käyttäytymisasiantuntija Atkinson on auditoinut HKScanin nautateurastamoja ja kouluttanut henkilöstöä nautojen käsittelyssä


HKScan aloitti yhteistyön australialais-ruotsalaisen eläinten käyttäytymisasiantuntija Sophie Atkinsonin kanssa joulukuussa 2015, jolloin hän teki eläinten hyvinvointiauditoinnit HKScanin nautateurastamoissa Suomessa. Tarkastusten yhteydessä Atkinson arvioi eläinten käsittelyn, teurastamon olosuhteet sekä laitosten eläinten hyvinvointia koskevat kehityssuunnitelmat. Vastaavat auditoinnit toteutettiin myös kaikissa muissa konsernin teurastamoissa viime vuoden aikana. Näissä arvioinneissa HKScan on käyttänyt neuvonantajina sikojen, siipikarjan ja lampaiden käyttäytymiseen erikoistuneita ulkopuolisia asiantuntijoita.


Lisäksi HKScan on järjestänyt henkilöstölleen ylimääräistä eläinten käsittelyyn liittyvää koulutusta. Vuoden 2016 aikana koulutuksia järjestettiin nautateurastamoiden henkilöstölle, tuottajille ja eläintenkuljetuksista vastaaville yrittäjille. Sophie Atkinsonin pitämissä koulutuksissa on perehdytty käytännön tasolla muun muassa eläinten käyttäytymiseen ja käsittelyyn.


Rakenteellisia muutoksia teurastamoissa


HKScanin Paimion ja Outokummun nautateurastamoissa on auditointien havaintojen pohjalta tehty muutoksia muun muassa eläinten kulkukäytäviin, karsinoihin, portteihin, valaistukseen ja värimaailmaan. Tavoitteena on ollut minimoida naudoille vieraita tai esimerkiksi kovaa ääntä synnyttäviä elementtejä mahdollisimman sujuvan toiminnan varmistamiseksi.


Videokamerat asennettu eläinten hyvinvoinnin varmistamiseksi


HKScan on ensimmäinen yritys Euroopassa, jonka kaikkiin teurastamoihin on asennettutallentavat valvontakamerat eläinten hyvinvoinnin varmistamiseksi. Kamerat on sijoitettu teurastamoilla eläinten hyvinvoinnin kannalta kriittisille alueille. HKScanin teurastamot yhtiön kaikissa toimintamaissa ovat kameravalvonnan piirissä. Kameravalvonnan avulla lisätään tuotantoketjun läpinäkyvyyttä sekä vahvistetaan kuluttajien ja asiakkaiden luottamusta toiminnan vastuullisuuteen.


"Toimintamme lähtökohta on lain ja asetusten noudattaminen sekä eläinten hyvinvoinnin jatkuva kehittäminen ja mahdollisimman laaja läpinäkyvyys. Panostamalla henkilöstön koulutukseen, tekemällä muutoksia tuotantolaitosten rakenteisiin ja ottamalla käyttöön kameravalvonnan eläinten hyvinvoinnin kannalta kriittisille alueille pystymme varmistamaan eläinten asianmukaisen kohtelun ja sen, että eläinten hyvinvointi otetaan huomioon kaikissa vaiheissa", HKScanin Eläinten hankinnasta ja alkutuotannosta vastaava johtaja Pia Nybäck kertoo.


Lisätietoja:

HKScan Oyj, Eläinten hankinnasta ja alkutuotannosta vastaava johtaja Pia Nybäck.
Hänelle voi jättää soittopyynnön viestintäjohtaja Marja Siltalan kautta, marja.siltala(at)hkscan.com, p. 010 570 2290.


HKScan on johtava pohjoismainen ruokayhtiö. Myymme, markkinoimme ja valmistamme korkealaatuista ja vastuullisesti tuotettua sian-, naudan-, siipikarjan- ja lampaanlihaa, niistä valmistettuja tuotteita ja valmisruokia vahvoilla tuotemerkeillä. Asiakkaitamme ovat vähittäiskauppa-, food service-, teollisuus- ja vientisektorit. Kotimarkkinamme kattavat Suomen, Ruotsin, Tanskan ja Baltian. Viemme tuotteita lähes 50 maahan. Vuonna 2016 HKScanin liikevaihto oli lähes 1,9 miljardia euroa ja työntekijöitä oli noin 7 300.Sophie Atkinson
Smart Animal Handling Company
Livestock and animal science consultancy


20170612sophieatkinson_www.jpg

Sophie originates from Australia. She studied Agriculture Science at Melbourne University, after which she worked 5 years as an on-farm adviser and livestock health and welfare inspector in North east Victoria. She moved to Sweden and since 2005 worked as a researcher for the Swedish University of Agricultural and veterinary sciences (SLU). Here she also gained a PhD specialising in animal welfare assessment at slaughter. Sophie now runs her own business which aims to improve animal and human welfare through providing external advice and auditing services to the livestock production and slaughter industries. She also conducts practical animal handling workshops focused on low stress animal handling. Under practical field conditions participants can learn about natural livestock behaviours and how certain handling methods can minimise stress and optimise animal handling efficiency, while ensuring animal and human welfare and safety.