”Valmistaudumme HKScanin Suomen toiminnoissa tulevaan kesäsesonkiin ja palkkaamme yhteensä noin 550 kesätyöntekijää yksiköihimme eri puolille Suomea. Kesätyöntekijöiden avulla varmistamme häiriöttömän ruoanvalmistuksen lomakausien aikana”, kertoo HKScanin Suomen henkilöstöjohtaja Anu Heikkilä. 


HKScan tarjoaa sesonkitöitä kaikille 18 vuotta täyttäneille lisätienestejä kaipaaville nuorille. Rauman yksikössä voi työllistyä jo 17-vuotiaana. Kesätyö HKScanissa tarjoaa mahdollisuuden saada arvokasta työkokemusta elintarviketeollisuudesta ja kansainvälisessä yrityksessä toimimisesta. Työkokemus on tärkeää ja tukee eri alojen opintoja, sekä lisää jatkotyöllistymismahdollisuuksia. "Moni vakinaisista työntekijöistämme on aloittanut uransa HKScanilla kesätöissä ja jatkanut meillä sen jälkeen vakituisissa työtehtävissä. Tarjoamme monipuoliset uramahdollisuudet ja kannustamme yksilöitä kasvuun ja kehittymiseen", Heikkilä kertoo. 


HKScan on monipuolinen ruokatalo, jossa pääsee työskentelemään tunnettujen HK®, Kariniemen® ja Via® -tuotemerkkien parissa. Työ tuotannossa on pääasiassa kaksivuorotyötä. Toimihenkilötehtäviä on tarjolla muun muassa tuotantoa tukevissa tehtävissä sekä taloushallinnossa ja asiakaspalvelussa. 


Kesätyöntekijöiltä toivotaan reipasta asennetta ja hyvää otetta työn tekemiseen, yhteistyökykyä sekä hyviä vuorovaikutustaitoja. Huolellisuus, tarkkuus, vastuullisuus ja kyky toimia itsenäisesti ovat näissä tehtävissä myös tärkeitä. Tehtäviin perehdytetään huolellisesti, joten aiempi työkokemus ei ole välttämätöntä. Hakuprosessissa huomiota kiinnitetään erityisesti oikeaan asenteeseen ja innostukseen oppia uutta. 

HKScanin avoimet kesätyöpaikat Suomen yksiköissä

Vantaan yksikkö: n. 150 tuotantoon ja 50 henkeä logistiikkaan tammi-toukokuusta alkaen

Tuotannon ja logistiikan tehtävät:
Tuotannon työntekijän tehtävät liittyvät tuotteiden valmistukseen ja pakkaamiseen. Työ tuotannossa on 2- tai 3-vuorotyötä.
 
Logistiikan työntekijän tehtäviin kuuluu mm. tavaroiden vastaanotto ja käsittely, keräily ja erilaiset varaston aputyöt. Työ logistiikassa on kolmivuorotyötä. 
Hakuaika on 31.3.2024 asti.  

Toimihenkilötehtävät: 
Yksikössä on tarjolla alan opiskelijoille kesätöitä myös toimihenkilötehtävissä tuotannon työnjohdossa, tuotannon- ja kysynnänsuunnittelussa sekä laboratoriossa.  
Hakuaika on 29.2.2024 asti.

 
Mikkelin yksikkö: n. 45 henkeä tammi-toukokuusta alkaen 

Tuotannon tehtävät: 
Arkipäivisin tapahtuvaa säännöllistä kaksivuorotyötä lihavalmisteiden sekä valmisruokien valmistus- ja pakkaustehtävissä.  
Hakuaika on 31.3.2024 asti.  

Toimihenkilötehtävät: 
Yksikössä on tarjolla alan opiskelijoille kesätöitä myös toimihenkilötehtävissä tuotannon työnjohdossa ja laadunvalvonnassa. 
Hakuaika on 29.2.2024 asti


Forssan yksikkö: n. 120 henkeä huhti-toukokuusta alkaen

Tuotannon tehtävät:
Yksi- tai kaksivuorotyötä, pääasiassa erilaisia lihan käsittely-, pakkaus- ja tuotannon aputehtäviä sekä teuraslinjan työtehtäviä. 
Hakuaika on 31.3.2024 asti. 

Toimihenkilötehtävät: 
Yksikössä on tarjolla alan opiskelijoille kesätöitä myös toimihenkilötehtävissä tuotannon työnjohdossa ja tuotannon suunnittelussa.  Hakuaika on 31.3.2024 asti. 
 

Paimion yksikkö: 6 henkeä huhti-toukokuusta alkaen

Tuotannon tehtävät:
Työ on pääasiassa yhdessä vuorossa tehtävää nautojen ja sikojen teurastusta. 
Hakuaika 31.3.2024 saakka


Rauman yksikkö: n. 120 henkeä huhtikuusta alkaen

Tuotannon tehtävät:
Säännöllistä kaksivuorotyötä, pääasiassa siipikarjanlihan leikkuu- ja pakkaustehtäviä tuotannossa.
Hakuaika on 31.3.2024 asti. 
Toimihenkilötehtävät:
Yksikössä on tarjolla alan opiskelijoille kesätöitä myös toimihenkilötehtävissä tuotannon työnjohdossa. 
Hakuaika on 31.3.2024

 

Lisätietoja:

Kesätöiden hakulinkit ovat HKScanin avoimet työpaikat -sivulla: https://www.hkscan.com/fi/ura/avoimet-tyopaikat/
Tarinoita työstä ja tekijöistä: https://www.hkscan.com/fi/ura/tyontekijat-kertovat/
Kuvat: https://hk.emmi.fi/l/DNsnpSKJqNNF

Kuvat