Kierrätyslannoitteilla ja biokaasulla Kariniemen®-tuotantoketju kohti hiilineutraaliutta

Suomalainen kestävän kehityksen pioneeriyritys Biolan Oy liittyy osaksi HKScanin Agrofood Ecosystem® -verkostoa. HKScanin sopimustuotannon kehittämiseen liittyvä yhteistyö kattaa ensivaiheessa Kariniemen® kananpoikien kasvatuksessa syntyvän lannan hyödyntämisen uudentyyppisenä lannoitteena Kariniemen sopimustiloilla sekä HKScanin tuotannon sivuvirtojen hyödyntämisen biokaasuksi ja biodieseliksi. Yhteistyö on askel kohti Kariniemen kananpoikien tuotantoketjun hiilineutraaliutta.

Yhteistyön myötä Biolan jalostaa Kariniemen kananpoikien kasvatuksessa syntyvästä lannasta HKScanin sopimustilojen käyttöön uudentyyppisen kierrätyslannoitteen, jonka avulla lannassa olevat ravinteet pystytään hyödyntämään pelloilla muun muassa Kariniemen kananpoikien rehuviljan tuotannossa. Tavoitteena on tällä tavoin pienentää rehuviljatuotannon hiilijalanjälkeä. Ympäristövaikutuksia minimoidaan optimoimalla lannoite Kariniemen kananpoikien rehuntuotantoon sopivaksi. Lannan mukana maahan saadaan myös uutta orgaanista ainesta ja maan pieneliötoiminta vilkastuu. Konseptia testataan valitulla Kariniemen sopimustiloilla kasvukauden 2020 aikana ja laajennetaan sen jälkeen asteittain muiden sopimustilojen käyttöön.

”Tuotantoketjumme hiilijalanjäljen pienentämisessä peltoviljely on yksi merkittävimmistä tekijöistä. Siksi olemme valinneet keskeiseksi teemaksemme ratkaisut, jotka edistävät peltojen kykyä sitoa hiiltä maaperään. On hienoa saada Agrofood Ecosystem -verkostoon kumppaniksi Biolanin kaltainen alan rautainen ammattilainen. Hiilijalanjäljen pienentäminen ja kiertotalousajattelu yhdistävät molempia yrityksiä”, sanoo HKScanin alkutuotannon strategisista hankkeista vastaava johtaja Ulf Jahnsson.

Yhteistyön toinen osa liittyy biokaasun tuotantoon, jossa HKScanin tuotantolaitosten sivuvirtoja jatkojalostetaan biokaasuksi ja biodieseliksi Säkylässä Biolanin osaomistamassa VSS Biopowerin biojalostamossa. Prosessissa syntyvää biokaasua tullaan käyttämään polttoaineena Kariniemen eläinkuljetusautoissa. Biokaasu on uusiutuva polttoaine, jonka avulla pystytään vähentämään merkittävästi liikenteen kasvihuonekaasupäästöjä fossiiliseen polttoaineeseen verrattuna.

Agrofood Ecosystem -verkoston avulla yhä vastuullisempaa ruoantuotantoa

HKScan käynnisti syksyllä 2019 Agrofood Ecosystem -verkoston rakentamisen Suomessa. Tavoitteena on ruoan arvoketjun tehokkaampi hallinta ja yhä vastuullisempi ruoantuotanto. HKScan rakentaa yhteistyöverkostoa, jonka tiedot, osaaminen ja parhaat käytännöt voidaan kerätä ja hyödyntää laajasti asiakkaiden ja kuluttajien tarpeisiin HKScanin markkina-alueilla. Kehitystyön tavoitteita ovat lihaketjun vastuullisuuden edistäminen ja läpinäkyvyyden lisääminen sekä ruokaketjun toimijoiden tuottavuuden parantaminen ja kilpailukyvyn varmistaminen. Alkutuotannon kehittämiskohteita ovat kotimainen valkuaiskasvituotanto, energiatehokkuus, maaperän kasvukunnon parantaminen ja optimoitu kasvinravitsemus. HKScanin Agrofood Ecosystem -verkoston kehittäminen kuuluu Business Finlandin Food from Finland -ohjelmaan.Vastuullisesti tuotettua ruokaa hyvällä omallatunnolla

HKScanin vastuullisuustyön keskeisiä tavoitteita ovat kuluttajien ja asiakkaiden tarpeisiin vastaaminen terveellisillä, laadukkailla, vastuullisesti tuotetuilla ja hyvän makuisilla tuotteilla. HKScanille on tärkeää, että kuluttajat voivat syödä paikallisesti kasvatettua ja vastuullisesti tuotettua lihaa ja lihatuotteita hyvällä omallatunnolla.

HKScan tekee systemaattista työtä muun muassa ympäristövaikutustensa pienentä­miseksi ja luonnonvarojen kestävän käytön edistämiseksi. Ympäristötyössä painopistealueita ovat energiatehokkuus, kasvihuonekaasujen vähentäminen sisältäen energiatehokkuuden parantamisen, veden kulutus ja jätevesi, materiaa­litehokkuus sekä jätteiden käsittely, kierrätys ja hyötykäyttö.

Lisätietoja:
Ulf Jahnsson, HKScanin alkutuotannon strategisista hankkeista vastaava johtaja, puh. 0400 784 193

Yhteydenotot:
HKScan Media Service Desk, puh. 010 570 5700, sähköposti communications@hkscan.com

Aiheeseen liittyvää:

14.11.2019: Suomalainen Kariniemen® kananpoika on paras valinta ympäristön kannalta

25.9.2019: HKScan rakentaa Agrofood ekosysteemin lihan sopimustuotannon seuraavan kehitysvaiheena

10.9.2019: VTT laski Rypsiporsas®-eläimen hiilijalanjäljen tilalta tuotantolaitokselle

HKScan Oyj on pörssilistattu ruokatalo, jolla on yli sadan vuoden kokemus vastuullisesta pohjoismaisesta ruoantuotannosta asiakkaiden ja kuluttajien tarpeisiin. HKScanissa vastuullinen tapa toimia kattaa koko arvoketjun tilalta kuluttajalle. Lähes 7 000 ammattilaistamme varmistavat lupauksen tuotteidemme hyvästä mausta ja laadusta. Kotimarkkinoitamme ovat Suomi, Ruotsi, Tanska ja Baltia. Monipuoliseen tuotevalikoimaamme kuuluvat siipikarjan-, sian-, naudan- ja lampaanliha sekä lihavalmisteet ja ateriat. Yhtiön vahvoja tuotemerkkejä ovat HK®, Kariniemen®, Via®, Scan®, Pärsons®, Rakvere®, Tallegg® ja Rose®. Vuonna 2018 HKScanin liikevaihto oli 1,7 miljardia euroa. www.hkscan.com

Biolan Oy on suomalainen perheyritys, jonka yli 45-vuotinen historia perustuu kiertotalouden luomiseen ja hyödyntämiseen. Biolanin koko liikeidea toteutetaan kestävän kehityksen ja kierrätysraaka-aineiden hyödyntämisen ehdoilla. Biolan pyrkii tuotteillaan vähentämään ihmisen aiheuttamaa ympäristökuormitusta. Biolanin nimi tulee sanoista biologinen lannoitus. Tänä päivänä tuotevalikoima kattaa kierrätysraaka-aineita hyödyntävät puutarha- ja huonekasvituotteet, kuivakäymälät, kompostorit, ympäristöystävälliset jätevesijärjestelmät, aurinkoenergiaratkaisut sekä muut ekoasumisen tuotteet. www.biolan.fi

VSS Biopower Oy on vuonna 2016 perustettu bioenergia-alan yritys. Biolan Groupin osaomistaman Säkylässä toimivan yrityksen päätuotteita ovat liikennepolttoaineeksi tarkoitettu biokaasu, biodiesel ja maanparannusaine. Yhtiö rakennuttaa Länsi-Säkylän teollisuusalueelle Säkylään uudentyyppisen biojalostamon, joka käyttää raaka-aineina ruokaketjun sivuvirtoja ja peltobiomassoja. www.vssbiopower.fi